Energetický štítek platí 10 let

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

•výstavbě nových budov,

•při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,

•při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

•při pronájmu domu či budovy od 1.1.2013

•při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016

•(vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva je tato povinnost od 1. 1. 2016)

•pokuty při nesplnění povinnosti

Cena nemovitosti

Ovlivní výsledek průkaz energetické náročnosti budovy tržní cenu na trhu s nemovitostmi?

•lze předpokládat, že cena bude porovnávána i ve vztahu ke kvalitě obálky budovy a energetické náročnosti, pokud kupující neplánuje do objektu a nákladů na provoz do budoucnosti investovat

Kdo průkaz nepotřebuje?

Kdo se může pořízení průkazu vyhnout při prodeji nemovitosti?

•pouze vlastník bytové jednotky, když doloží účty za energii za uplynulé tři roky (lze je zpětně vyžádat u energetické společnosti)

pokud tyto doklady nesežene, nebo je vlastníkem bytu po dobu kratší než 3 roky (tedy doklady za energie za 3 roky nezíská),

bude třeba energetický průkaz nechat zpracovat nebo si jej vyžádat od SVJ, které může v mezičase nechat průkaz zhotovit na celý bytový dům